DZIEŃ ZIEMI Z DZIELNICOWYM - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

DZIEŃ ZIEMI Z DZIELNICOWYM

W sobotę 22 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Ziemi – Earth Day. Z tej okazji dzielnicowi gminy Andrespol zainicjowali sprzątanie ziemi w rejonie miejscowości Justynów i Janówka. Akcja miała na celu integrację lokalnego środowiska i pokazała, że każdy ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy.

Czyste otoczenie, pozbawione śmieci i groźnych odpadów, mogących zagrażać nam lub naszym bliskim, daje poczucie bezpieczeństwa. To skłoniło dzielnicowych gminy Andrespol do zainicjowania wśród lokalnej społeczności akcji sprzątania ziemi. Akcja została przeprowadzona w Światowy Dzień Ziemi – Earth Day przypadający corocznie na 22 kwietnia. Współorganizatorami zostali Sołtys Justynowa, Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki, Szkoła Podstawowa w Justynowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Justynowie i Gmina Andrespol. Wśród wolontariuszy znaleźli się zarówno seniorzy jak i najmłodsi. Kilkugodzinna akcja pozwoliła oczyścić teren z zagrażających zdrowiu i psujących wizerunek okolicy odpadów a ponadto była doskonałym czasem na wymianę informacji zarówno pomiędzy mieszkańcami jak i mieszkańcami i dzielnicowymi gminy Andrespol, którzy bezpośrednio uczestniczyli w całej akcji. W ramach akcji udało się zebrać pokaźną ilość bo ponad 30 worków odpadów, które zostały odebrane do zutylizowania przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze. Na koniec akcji zaplanowane zostało ognisko i poczęstunek. W trakcie poczęstunku dzielnicowi Gminy Andrespol asp. szt. Tomasz Bojanowski i sierż. Renata Olszewska, przekazali zebranym informację o planowanych działaniach profilaktyki społecznej oraz poinformowali o założeniach działań priorytetowych dla obsługiwanego rejonu służbowego. Poruszyli również zagadnienia związane z celami i kierunkami rozwoju programu  ,,Dzielnicowy bliżej nas”,  sposobach na czynny udział w poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez kierowanie uwag i zgłoszeń za pośrednictwem ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz bezpośrednio w połączeniu telefonicznym na ogólnodostępny służbowy telefon komórkowy, którego numer można uzyskać dzięki aplikacji ,,Moja komenda” oraz ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego  - zakładka ,,Dzielnicowy bliżej nas” . Dzielnicowi rozdali również ulotki promujące wymienione akcje i aplikacje, odpowiadali na pytania oraz przyjmowali wnioski do realizacji mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na podległym terenie.