Informacje

IV Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych z udziałem policji

23 maja 2017r w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy odbył się Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych pod patronatem Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Tegoroczny przegląd odbył się pod hasłem „Mamo, Tato wysłuchaj mnie!” i miał dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazać w jaki sposób postrzegają problem w rodzinach wynikający z ich dysfunkcyjności.

   Celem konkursu było zwrócenie uwagi na degradację podstawowych wartości rodzinnych zaburzonych przez alkoholizm, narkomanię, rozwody, przemoc, bezrobocie,  patologię społeczną, niewydolność wychowawczą, nieustanną pogonią za dobrami materialnymi. Wzbudzenie refleksji wśród rodziców na temat przekazywanych wzorców rodzinnych oraz kształtowanie  ich świadomości wychowawczej. Wskazywanie na pozytywne idee, zasady moralne i zachowania profilaktyczne, wzbogacenie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną, prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości.

   W konkursie wzięło udział 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Koluszki. Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonała pani Dyrektor Sz.P. w Różycy Aneta Mrówka, imprezę przygotowała i poprowadziła pedagog szkolny Anna Retelewska. W tematykę tegorocznego przeglądu wprowadził cytat „Podstawową siłą wychowawczą jest dom rodzinny”, do którego odniosła się pani pedagog prowadząca przegląd.

   Popisy młodych aktorów oceniane  było przez Jury w skład, którego wchodzili zaproszeni goście: Wiceburmistrz Koluszek Krystyna Lewandowska, przewodnicząca Komisji Zdrowia Krystyna Kolasińska, przewodnicząca Komisji Oświaty Maria Markowska – Kurc, Przewodnicząca jury - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głownie, psychoterapeuta Grażyna Kujawiak, kurator zawodowy Sądu Rejonowego  w Brzezinach Dominika Płocka – Sobierajska, właściciel „Studio Mania” Mateusz Winkiel, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach Aleksandra Balcerak, pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień Małgorzata Szyszka - Nowak. Swoją obecność zaakcentowali również przedstawiciele naszej jednostki tj. st. sierż. Marta Marczak i st. sierż. Malwina Kłosińska z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP Łódź-Wschód oraz dzielnicowy rejonu II w gminie Koluszki mł. asp. Roman Wachowiec.

W tym roku najlepszą inscenizacją okazała się :

 I miejsce - sztuka pt. „Szczęście”  w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie, przygotowana pod kierunkiem pani Emilii Woźniak – Kierner i Agnieszki Mazur.

 II miejsce zdobyła drużyna gospodarzy czyli uczniowie ze szkoły Podstawowej w Różycy za spektakl pt. „Mur”, przygotowany pod kierunkiem pedagoga szkolnego Anny Retelewskiej.

 III miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1 za sztukę „Szum”, uczniowie przygotowywani byli pod czujnym okiem pani Katarzyny Krajewskiej i Małgorzaty Hejchman.

Ponadto Jury przyznało nagrodę dla najlepszego aktora konkursu. Statuetkę „Wiktora” otrzymał uczeń ze Szkoły Podstawowej Nr1 Maciej Kaczorowski.

   Pozostałe inscenizacje były równie wartościowe i rewelacyjne. Wystawiono również sztuki pod kierunkiem pani Pauliny Waszczykowskiej oraz Emilii Łęckiej - Szafarz Szkoły Podstawowej z Gałkowa Dużego pantomima pt. „Usłysz mnie”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach przygotowała inscenizację pt. „Prośba” pod czujnym okiem pani pedagog Karoliny Smarz oraz Agnieszki Jess oraz sztukę pt. ,,Stłuczona szklanka” wystawioną przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Długiem pod kierownictwem pedagoga szkolnego pani Agnieszki – Magiery Jędrzejewskiej.

 Wszystkim uczestnikom przeglądu, serdecznie gratulujemy.

   W trakcie przeglądu obecni na miejscu policjanci przeprowadzili dla grupy 80 osób prelekcje o tematyce ściśle związanej z tematyką teatralnego przeglądu. Dzielnicowy i policjantki z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii mówili o przemocy domowej oraz możliwych formach pomocy dla ofiary przemocy.  

Wyk. mat. opracowane przez:

Szkołę Podstawową w Różycy