Informacje

Profilaktyczne spotkanie z rodzicami

Dzielnicowy gminy Koluszki i policyjny profilaktyk byli uczestnikami spotkania rodziców uczniów klas I-III z radą pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. W trakcie spotkania mundurowi w ramach działań profilaktycznych omówili zagadnienia związane z cyberprzemocą i odpowiedzialnością karną nieletnich i ich prawnych opiekunów oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Zebranie rodziców w którym uczestniczyło ponad 100 osób, odbyło się na terenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Jego organizatorem była Dyrekcja i Rada Pedagogiczna, której celem było przekazanie rodzicom uczniów klas I-III najistotniejszych w nowym roku szkolnym informacji. Fakt zgromadzenia w jednym miejscu tak licznej grupy rodziców wykorzystał również policyjny profilaktyk tj. sierz.sztab. Marta Marczak z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP Łódź-Wschód, która w trakcie spotkania w krótkiej i przystępnej formie omówiła najważniejsze zagrożenia oraz sposoby ich zapobiegania z zakresu cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto poinformowała jaką odpowiedzialność może ponieść nieletni a jaką jego prawny opiekun w przypadku popełnienia przez niego czynu zabronionego. Wraz z profilaktykiem w spotkaniu uczestniczył pełniący obowiązki dzielnicowego rejonu I w gminie Koluszki sierz.sztab. Konrad Kaczmarek ,który w ramach  programu wdrożonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Komendę Główną Policji, pn  ,,Dzielnicowy bliżej nas”, przybliżył zgromadzonym swoją sylwetkę oraz zachęcał do współpracy i kontaktu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń zarówno tych związanych z demoralizacją nieletnich jak i wszystkich innych wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Koluszki.

Powrót na górę strony