Informacje

,,By żyło się w bezpiecznie” - czyli nieustanna praca dzielnicowych, w powiecie łódzkim wschodnim

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu, tak jak ich koledzy z KPP Łódź-Wschód oraz KP Tuszyn i KP Rzgów, stają na ,,wysokości zadania”, by mieszkańcy podległych im rejonów mogli żyć w poczuciu własnego bezpieczeństwa i bez obaw o bezpieczeństwo swoich bliskich.

By móc skutecznie reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia jakie mogą wystąpić w danym sołectwie czy gminnie, dzielnicowi na bieżąco monitorują sytuacje w podległych im ,,rejonach”. W tym, celu dokonują tzw. obchodów, w trakcie których niwelują z przestrzeni publicznej napotkane nieprawidłowości angażując do tego niejednokrotnie inne służby lub instytucje. Reagują również na inne nieprawidłowości, nie pozostając przy tym obojętnym na ludzką krzywdę.

Bez wątpienia mnóstwo empatii ma w sobie Dzielnicowy rejonu II w gminie Andrespol asp.sztab. Tomasz Bojanowski, który bez zbędnej zwłoki, reaguje na wszelkie niepokojące sygnały płynące od mieszkańców Justynowa, Kraszewa, Stróży i Wiśniowej Góry.  

Właśnie dlatego był on jednym z moderatorów ponadgodzinnego spotkania jakie odbyło się w dniu  18 lutego 2017 r. w budynku  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze. W trakcie wymienionego spotkania, w którym uczestniczyło około 60 mieszkańców miejscowości Wiśniowa Góra i Stróża, omówił on zasadę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przekazując jednocześnie informację, gdzie można ją znaleźć,  oraz jakiego rodzaju informacje można dzięki niej przekazywać policji.    Dzielnicowy namawiał by w razie braku dostępu do internetu stwierdzone nieprawidłowości zgłaszać bezpośrednio do niego, gwarantował jednocześnie, iż podejdzie do każdej ze zgłoszonych spraw indywidualnie.

Kolejne informacje przekazane przez dzielnicowego zgromadzonym, dotyczyły programu wdrażanego w policji przez MSWiA  „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji na smartfony i inne urządzenia mobilne „Moja Komenda”. Rozdane zostały również ulotki propagujące wdrażane programy.

Dzielnicowy namawiał do współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gm. Andrespol, uświadamiając jej mieszkańcom, że mają bezpośredni wpływ na kreowanie otoczenia.

 

Powrót na górę strony