Profilaktyczne spotkanie w przedszkolu - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Profilaktyczne spotkanie w przedszkolu

Dzielnicowy z Koluszek na umówionym spotkaniu z gronem pedagogicznym Przedszkola w Gałkowie Dużym omówił zagadnienia z zakresu profilaktyki społecznej w tym zagrożeń płynących z zażywania środków odurzających. Ponadto przedstawił założenia flagowych programów prewencyjnych realizowanych przez polską policję na rzecz ogólnopojętej poprawy bezpieczeństwa.

Dzielnicowy rejonu III w gminie Koluszki mł.asp. Dariusz Pawlik   30 maja 2017 roku spotkał się z gronem pedagogicznym oraz pracownikami Przedszkola przy ulicy Dzieci Polskich 20 w Gałkowie Dużym by realizując założenia programu  ,,Dzielnicowy bliżej nas”, rozmawiać o szeroko pojętej profilaktyce społecznej i bezpiecznych zachowaniach zarówno dzieci, młodzieży  jak i dorosłych. W spotkaniu mł.asp. Pawlik wykorzystał również walizkę edukacyjna zawierającą atrapy środków odurzających i urządzeń służących do ich przechowywania lub przetwarzania by omówić jakie zagrożenia płyną z tytułu ich zażywania. O  ile samo zjawisko nie dotyczy maluchów uczęszczających do przedszkola, ważnym  jednak jest by osoby sprawujące nad nimi opiekę i mające bezpośredni kontakt z ich rodzicami takową wiedzę posiadały. Ponadto dzielnicowy omówił zagadnienia związane z celami, kierunkami rozwoju i zasadami działania ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz możliwościami aplikacji ,,Moja komenda”, która pozwala na bezpośredni kontakt z dzielnicowym.