Informacje

Zebranie sołeckie w Nowych Skoszewach z udziałem dzielnicowego

Mieszkańcy Nowych Skoszew w gminie Nowosolna mogą liczyć na wsparcie swojego dzielnicowego, który realizując wytyczne programu wdrożonego przez MSWiA oraz Komendę Główną Policji pn. ,,Dzielnicowy bliżej nas” staje na wysokości zadania uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach. Bezpośredni kontakt dzielnicowego ze społeczeństwem umożliwia niezakłócony i bieżący przekaz informacji, co przekłada się bezpośrednio na pracę policji i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowosolna.

 

W dniu 16 czerwca 2017 roku mł.asp. Sebastian Sobczyk dzielnicowy gminy Nowosolna z Posterunku Policji w Andrespolu, wziął udział w Zebraniu Sołeckim dla mieszkańców Nowe Skoszewy. W zebraniu uczestniczyła Sołtys p. Małgorzata Lesiak, Wójt Gminy Nowosolna p. Piotr Szcześniak oraz mieszkańcy. Na zebraniu poruszone zostały bieżące problemy mieszkańców sołectwa co było w bezpośrednim zainteresowaniu dzielnicowego bowiem dba on o bezpieczeństwo mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. W trakcie zebrania mundurowy przekazał również informację o programach wdrożonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Komendę Główną Policji, między innymi  ,,Dzielnicowy bliżej nas”, oraz  "Kręci mnie bezpieczeństwo". Gorąco zachęcał również do korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne ,,Moja komenda” która pozwala w łatwy i przystępny sposób poznać swojego dzielnicowego, ustalić kto jest dzielnicowym w miejscu gdzie np. przebywamy na wakacjach lub zakupiliśmy działkę. Pozwala zapoznać się z jego rejonem służbowym ( w obszarze miejskim podany jest dokładny wykaz ulic) ustalić numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail a w razie potrzeby wykonać nawet bezpośrednie połączenie telefoniczne. Zachęcał również do korzystania z ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która z kolei pozwala przekazać odpowiednim organom zgłoszenia o nieprawidłowościach, które stwarzają zagrożenie na danym obszarze. Po części oficjalnej planowego zebrania sołeckiego i wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku zebrania nadszedł czas na spotkanie integracyjne mieszkańców podczas, którego istniała możliwość przeprowadzenia z dzielnicowym indywidualnej rozmowy na temat problemów związanych z bezpieczeństwem w rejonie sołectwa oraz o sprawach prywatnych i ewentualnych prawnych możliwościach rozwiązania konfliktowych sytuacji w których rozmówcy mogli się znaleźć.

 

Powrót na górę strony