Informacje

Spotkanie zespołu kryzysowego z udziałem przedstawiciela policji

19 maja 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wziął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego podinsp. Robert Buczkowski. W trakcie posiedzenia w głównej mierze poruszono zagadnienia związane z mającymi się odbyć w lipcu 2016 roku w Krakowie „Światowymi Dniami Młodzieży”.

 
W spotkaniu  brał udział Starosta wraz z przedstawicielami poszczególnych wydziałów, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele gminnych zespołów zarządzania kryzysowego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,  Komendant KP PSP w Koluszkach oraz innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku publicznego. Komendę Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego reprezentował  I Zastępca Komendanta podinsp. Robert Buczkowski. Tematem, który zdominował spotkanie był ten związany z obchodami Światowych Dni Młodzieży. Warto zaznaczyć, iż oprócz centralnych obchodów ŚDM, których termin przypada na 25 – 31 lipca 2016 r. na terenie całego kraju odbędą się różnego rodzaju wydarzenia liturgiczne zwane ,,dniami w diecezji”. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym okresie również przez teren powiatu łódzkiego wschodniego przemieści się lub będzie na jego terenie przebywać duża liczba pielgrzymów, którzy przybędą do naszego kraju by uczestniczyć w wymienionym wydarzeniu. W trakcie spotkania omówiono główne cele i priorytety jakie stoją przed poszczególnymi służbami. Wyznaczono ostateczne terminy przygotowań oraz omówiono zasady współdziałania i koordynacji wspólnych działań. Specjaliści Wydziału Prewencji KPP Łódź-Wschód opracowują i koordynują działania mające zapewnić wszystkim pielgrzymom wysoki poziom bezpieczeństwa.  
 
  • spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łodzi miniatura
  • podinspektor Robert Buczkowski i inni uczestnicy spotkania związanego z nadchodzącymi obchodami Światowych Dni Młodzieży
  • Zastępca Komendanta Powiatowego podispektor Robert Buczkowski wypowiada się przez mikrofon
  • uczestnicy spotkania w starostwie na tle godła
  • uczestnicy spotkania w starostwie na tle godła 2