Informacje

Spotkania policjantów z rodzicami w trosce o bezpieczeństwo dzieci

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu podczas wizyt w placówkach szkolnych, uświadamia rodziców uczniów o zagrożeniach jakie czyhają na ich dzieci oraz radzi jak ich unikać. Spotkania te odgrywają ważną rolę w procesie edukacji młodzieży.

28 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze odbyło się spotkanie dzielnicowego z rodzicami uczniów klas VI, VII i VIII.  Wzięło w nim udział blisko 100 rodziców. Policjanci inicjują tego typu wizyty w szkołach, aby uświadamiać zagrożenia wynikające z odpowiedzialności karnej nieletnich. Policjanci przypominają także o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Tyn razem również mundurowy omówił wiele tematów z rodzicami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ich dzieci. Opiekunowie swoich pociech szczegółowo poznali definicje osoby nieletniej, demoralizacji oraz czynów karalnych. Zostali zapoznani z katalogiem przestępstw i wykroczeń, które najczęściej popełniane są przez osoby w wieku szkolnym. Wyjaśniono różnice pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem oraz jakie konsekwencje grożą sprawcom tych czynów. Policjant podkreślał ogromną rolę rodziców w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom młodzieży oraz apelował do nich o współpracę z pedagogami zapobiegającą demoralizacji młodzieży we wczesnym etapie tego zjawiska. Dzielnicowy przedstawił rodzicom zagadnienie cyberprzemocy. Przybliżył fakt, iż ofiarami cyberprzemocy mogą być wszyscy użytkownicy internetu, bez względu na wiek. Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie że są anonimowi, co pobudza i zachęca ich do działania. Rodzice czasami nie dopuszczają do siebie myśli, że ich dziecko może być prześladowane  i nie zdają sobie sprawy, że wirtualna przemoc może mieć realne skutki w rzeczywistości. Na zakończenie spotkania wszyscy wysłuchali zasad bezpiecznego zachowania na drodze i jak dbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych poprzez odpowiednie używanie odblasków.

Powrót na górę strony