Gmina Rzgów - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Rzgów

Gmina Rzgów

Data publikacji 17.02.2020

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Rzgów:

 

R E J O N  I

asp. Anna Kłos ​  – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 025) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 

Obejmuje miasto Rzgów z ulicami :

Bema, Broniewskiego, Brzozowa, Buczka, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długa, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodzisko, Guzewska, Kamienna, Kopernika, Reymonta, Rudzka, Rzemieślnicza, Słoneczna, Smugowa, Stadionowa, Stawowa, Sucharskiego, Szkolna, Świerczewskiego, Tuszyńska, Tylna, Ustronna, Wąska, Wąwozowa, Zachodnia, Zielona, Źródlana, Żeromskiego

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.08.2020  do  31.01.2021 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Analiza stanu bezpieczeństwa i zdarzeń kryminalnych na terenie miasta Rzgów wskazuje, że problemem jest zawieranie niekorzystnych dla konsumenta umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, na dostarczanie energii elektrycznej jak i umów kredytowych na rzeczy proponowane w sprzedaży bezpośredniej. Zakładany cel do osiągnięcia: Podniesienie świadomości prawnej i społecznej mieszkańców m. Rzgów poprzez prowadzenie działań prewencyjnych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych zagrożonbych tego typu przestępczością.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miasta Rzgów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, lokalna prasa, Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie, wszystkie te instytucje przyczyniają się do docierania do mieszkańcóów i informowaniu ich o zagrożeniach na jakie mogą być narażeni.

 

 

R E J O N  II

sierż. sztab. Przemysław Frankowski – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 033) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 

Obejmuje miejscowości:

Starowa Góra, Gospodarz, Guzew, Czyżeminek, Prawda, Babichy, Gadka Stara

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.08.2020  do  31.01.2021 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W podległym rejonie śłużbowym znajduje się wiele dróg gminnych, powiatowych a nawet krajowych. Wiele pojazdów posiada źle ustawione światła mijania co powoduje oślepienie innych kierowców. Podczas przeprowadzanych kontroli pojazdów wielu kierujących nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa, są nieprawidłowo ustawione fotele kierowców oraz kierownice co powoduje opóźnioną reakcję w sytuacjach dynamicznych. Zakładane cele do osiągnięciia: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, eliminacja z ruchu pojazdów o złym stanie technicznym, uświadamianie kierowców na temat skutków nie zapinania pasów bezpieczeństwa oraz złej postawy za kierownicą.

 

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miejski w Rzgowie, rzecznik prasowy KPP Łódź Wschód, Sołtysi miejscowości, Z.B.L.S. Landcar, WRD KPP Łódź Wschód, ogtólnopolskie firmy ubezpieczeniowe.

 

R E J O N  III

asp.szt. Robert Górecki – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 029) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

Obejmuje miejscowości:

Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III  na okres od 01.08.2020  do  31.01.2021r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie gminy Rzgów w sołectwie Kalino występuje zjawisko przekraczania dozwolonej prędkości.  Zakładany cel do osiągnięcia: Zapobieganie popełnianiu wykroczeń a w szczególności zapobieganie przekraczaniu dozwolonej prędkości. Uświadamianie społeczeństwa o skutkach zagrożenia przekraczania prędkości.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Rzecznik prasowy KPP płw, poruszanie zagadnienia podczas rozmów z mieszkańcami, przekazywanie informacji o występujących zagrożeniach podczas spotkań Sołtysa z mieszkańcami, lokalne media

 

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY RZGÓW

  • Dzielnicowa rejonu I gm. Rzgów - asp. Anna Kłos
  • Dzielnicowy rejonu II gm. Rzgów - sierż.sztab. Przemysław Frankowski
  • Dzielnicowy rejonu III gm. Rzgów - asp.sztab. Robert Górecki