Gmina Rzgów - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Rzgów

Gmina Rzgów

Data publikacji 17.02.2020

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Rzgów:

 

R E J O N  I

asp. Anna Kłos ​  – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 025) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 

Obejmuje miasto Rzgów z ulicami :

Bema, Broniewskiego, Brzozowa, Buczka, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długa, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodzisko, Guzewska, Kamienna, Kopernika, Reymonta, Rudzka, Rzemieślnicza, Słoneczna, Smugowa, Stadionowa, Stawowa, Sucharskiego, Szkolna, Świerczewskiego, Tuszyńska, Tylna, Ustronna, Wąska, Wąwozowa, Zachodnia, Zielona, Źródlana, Żeromskiego

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.02.2021  do  31.07.2021 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie rejonu znajduje się duża liczba hurtowni tekstylnych prowadzona przez obcokrajowców. Są to miejsca popełniania przestępstw z nienawiści. Zakładany cel do osiągnięcia: Przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobi oraz nietolerancji i dyskryminacji. Zapobieganie poełnianiu przestępstw i wykroczeń na tle narodowościowym. Podniesienie świadomości prawnej oraz zwiększenie zaufania obcokrajowców do skuteczności organów ścigania.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miasta Rzgów, Muzułmański Związek Religijny , lokalna prasa, publikacje, ulotki, spotkania

 

 

R E J O N  II

sierż. szt. Przemysław Frankowski – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 033) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 

Obejmuje miejscowości:

Starowa Góra, Gospodarz, Guzew, Czyżeminek, Prawda, Babichy, Gadka Stara

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.02.2021  do  31.07.2021 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 Na terenie osiedli domów jednorodzinnych dochodzi do kradzieży samochodów. Zakładane cele do osiągnięciia: Zapobieganie i eliminowanie czynników sprzyjających popełnianiu kradzieży pojazdów a w szczególności uświadamianie ich właścicieli o realnym zagrożeniu utraty mienia i informowanie o możliwościach technicznych zabezpieczających pojazd.

 

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie pomocy przy organizacji spotkań z mieszkańcami, rzecznik prasowy KPP Łódź Wschód rozpowszechnienie informacji medialnie

 

R E J O N  III

asp.szt. Robert Górecki – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 029) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

Obejmuje miejscowości:

Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III  na okres od 01.02.2021  do  31.07.2021r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Duża ilość mieszkańców na danym terenie to osoby starsze zagrożone oszustwem metodą na wnuczka, policjanta, gazownika, kominiarza, sanepid, pielęgniarkę. Zgłaszane są interwencje dotyczące zawierania niekorzystnych dla konsumenta umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, na dostarczanie energii elektryczne jak i umów kredytowych..  Zakładany cel do osiągnięcia: Podniesienie świadomości prawnej i społecznej mieszkańców gminy poprzez działania prewencyjne i informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miasta Rzgów, lokalna parafia, GOPS, lokalna prasa

 

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY RZGÓW

  • Dzielnicowa rejonu I gm. Rzgów - asp. Anna Kłos
  • Dzielnicowy rejonu II gm. Rzgów - sierż.sztab. Przemysław Frankowski
  • Dzielnicowy rejonu III gm. Rzgów - asp.sztab. Robert Górecki