Gmina Rzgów - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Rzgów

Gmina Rzgów

Data publikacji 17.02.2020

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Rzgów:

 

R E J O N  I

asp. Anna Kłos ​  – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 025) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 

Obejmuje miasto Rzgów z ulicami :

Bema, Broniewskiego, Brzozowa, Buczka, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długa, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodzisko, Guzewska, Kamienna, Kopernika, Reymonta, Rudzka, Rzemieślnicza, Słoneczna, Smugowa, Stadionowa, Stawowa, Sucharskiego, Szkolna, Świerczewskiego, Tuszyńska, Tylna, Ustronna, Wąska, Wąwozowa, Zachodnia, Zielona, Źródlana, Żeromskiego

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.02.2020  do  31.07.2020 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Analiza stanu bezpieczeństwa i zdarzeń kryminalnych na terenie miasta Rzgów wskazuje, że problemem są kradzieże z włamaniem ndo domów jednorodzinnych zamieszkałych jak i w budowie.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Rzecznik prasowy KPP powiatu łódzkiego - wschodniego, Urząd Miasta Rzgów, Lokalna prasa, Sołtysi.

 

 

R E J O N  II

sierż. sztab. Przemysław Frankowski – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 033) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 

Obejmuje miejscowości:

Starowa Góra, Gospodarz, Guzew, Czyżeminek, Prawda, Babichy, Gadka Stara

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.02.2020  do  31.07.2020 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Przeciwdziałanie zjawisku znęcania się nad zwierzętami w szczególności nad psami. Wyrobienie poczucia empatii wobec zwierząt. Uświadomienie roli zwierząt w społeczeństwie.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miejski w Rzgowie, Sołtysi, OTOZ Animals Łódź, miejscowi lekarze weterynarii.

 

R E J O N  III

asp.szt. Robert Górecki – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 029) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

Obejmuje miejscowości:

Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III  na okres od 01.02.2020  do  31.07.2020r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie gminy Rzgów w sołectwie Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów zgłaszany jest problem nielegalnych wysypisk śmieci. Szczególnie na terenach leśnych i polnych oraz kopalni żwiru. Przeciwdziałanie nzjawisku zanieczyszczenia środowiska, zapobieganie powstaniu nielegalnych wysypisk śmieci, uświadamianie społeczeństwa o skutkach zagrożenia.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Rzecznik prasowy KPP płw, Urząd Miejski w Rzgowie, Sołtysi poszczególnych miejscowości, dyrekcja przedszkola i szkoły w Guzewie.

 

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY RZGÓW

  • Dzielnicowa rejonu I gm. Rzgów - asp. Anna Kłos
  • Dzielnicowy rejonu II gm. Rzgów - sierż.sztab. Przemysław Frankowski
  • Dzielnicowy rejonu III gm. Rzgów - asp.sztab. Robert Górecki