Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi w szkole - ,,Nie” narkotykom i dopalaczom

Policjanci z Komisariatu w Rzgowie w ramach programu ,,Dzielnicowy bliżej nas” przeprowadzili spotkania z rodzicami uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-II gimnazjum w Kurowicach. Tematem przewodnim przeprowadzonych spotkań była profilaktyka i zapobieganie zażywania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych. Dzielnicowi w trakcie spotkań, wykorzystali specjalną ,,walizkę edukacyjną”.

Przeprowadzone przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Rzgowie tj. dzielnicowego rejonu I w gm. Brójce st.asp. Sebastiana Swaczynę oraz rejonu II w gm. Rzgów p.o.  st.sierz. Przemysława Frankowskiego , w ramach programu ,,Dzielnicowi bliżej nas” spotkania na terenie Szkoły Podstawowej w Kurowicach im. Orła Białego i Gimnazjum w Kurowicach im. Św. Jadwigi Królowej Polski, które odbyły się 2 marca br. Skierowane były w głównej mierze do rodziców uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-II gimnazjum. Mundurowi w trakcie spotkań przeprowadzili profilaktyczne prelekcje z zakresu szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych by podnieść ich świadomości o zagrożeniach narkotykowych, popularyzować zasady bezpiecznego zachowania, a także zapoznać z prawno-karnymi aspektami narkomanii i metodami oddziaływania na dzieci i młodzież w celu ochrony ich przed uzależnieniem. Mundurowi podkreślili również ogromną rolę i znaczenie rodziców w procesie wychowania dzieci, a także komunikowania się w ich sprawach z wychowawcą, pedagogiem czy dyrektorem szkoły.

W spotkaniu wykorzystana została również walizka edukacyjna zakupiona przez Samorząd Województwa Łódzkiego zawierająca atrapy najpopularniejszych środków psychoaktywnych oraz wykorzystywanych do transportowania, przetwarzania i przechowywania, urządzeń. Zapoznanie się z jej zawartością pozwala uświadomić dorosłym jak wymyślne metody i sposoby znajduje dzisiejsza młodzież na to by skutecznie ukrywać przed swoimi najbliższymi  narkotyki lub inne substancje psychoaktywne, oraz na co szczególnie powinni zwrócić uwagę by stwierdzić czy ich dziecko znajduje się pod wpływem takich środków.

Dzielnicowi zaoferowali swoją pomoc w zagadnieniach związanych nie tylko z problemem zażywania narkotyków czy dopalaczy, gwarantując jednocześnie indywidulane podejście do każdego z zagadnień oraz w razie potrzeby zachowanie pełnej anonimowości osoby, która takiego wsparcia potrzebuje.  

Powrót na górę strony