Informacje

Dzielnicowy w Skoszewach. Tym razem o bezpieczeństwie rozmawiał z dorosłymi mieszkańcami

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoszewach odbyło się zebranie mieszkańców, w którym uczestniczył Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak , Radni Gminy Nowosolna reprezentujący m. Stare Skoszewy oraz Sołtys Skoszew Starych Barbara Sołdon. W spotkaniu uczestniczył również angażujący się w życie lokalnej społeczności Dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu asp. Sebastian Sobczyk. W trakcie spotkania w ramach akcji MSWiA ,,Dzielnicowy bliżej nas” asp. Sobczyk zachęcał do korzystania z aplikacji ,,Moja Komenda” oraz Krajowej Mapy zagrożeń Bezpieczeństwa.

W spotkaniu, które odbyło się 21 września 2017 roku wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców sołectwa Stare Skoszewy. W trakcie blisko dwugodzinnego spotkania,  poruszone zostały aktualne problemy mieszkańców. W ramach swoich kompetencji dzielnicowy asp. Sebastian Sobczyk przekazywał propozycje ich rozwiązania. Przekazał również informację o planowanych działaniach profilaktyki społecznej oraz poinformował o założeniach działań priorytetowych dla obsługiwanego rejonu służbowego. Informował o założeniach, celach oraz kierunkach rozwoju programu wdrożonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka i Komendę główną Policji pn. ,,Dzielnicowy bliżej nas”, sposobach na czynny udział w poprawie bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez bezpośrednie kierowanie uwag i zgłoszeń za pośrednictwem ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz bezpośrednio na ogólnodostępny służbowy telefon komórkowy, który można uzyskać dzięki aplikacji ,,Moja komenda”  oraz ze strony internetowej KPP płw i informacji wywieszonej na tablicach informacyjnych w GPCKiE w Plichtowie oraz w budynku UG Nowosolna. Zebrani wykazywali żywe zainteresowanie tematem bezpieczeństwa na drogach, dlatego przekazane zostały im podstawowe informacje na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz możliwościach zgłaszania nieprawidłowości z tym związanych za pośrednictwem aplikacji KMZB.

Powrót na górę strony